Denna webbsajt är inte aktiv längre, tack för besöket.
Abante Blås & Knåda Elvall+Törnblom Grafiska Sällskapet Hera Kaolin Konsthantverkarna KonstochFolk Tersaeus TheGlassery

 

TheGlassery
Konstens Kväll
Sedan många år är Hornsgatspuckeln etablerad som ett konst- och galleristråk. Alla fastigheter ägs av Stockholms stads kulturhusbolag Stadsholmen. Stadsholmen förvaltar enbart kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med högsta skyddsklass. De 280 fastigheterna ligger huvudsakligen i innerstaden med en koncentration till Södermalm, Gamla stan och Djurgårdsstaden, men finns också i begränsad omfattning i övriga innerstan och i några förorter. Varje fastighet har sin unika historia, vilket avspeglas i byggnadsdetaljer, konstruktioner och material. Fastigheterna hanteras varsamt så att karaktären bevaras. Det kan innebära vissa begränsningar i vad som kan göras men leder till att historien lever vidare i Stadsholmens fastigheter.
Just nu på Puckeln!